Yezzy
USA
14
World Records
23
Records

Solo (2)

BO3 - The Giant
Classic GobbleGum Only
BO3 - Gorod Krovi
Mega GobbleGum

Co-Op (13)

BO3 - The Giant
Mega GobbleGum
BO3 - The Giant
Mega GobbleGum
BO3 - Gorod Krovi
Mega GobbleGum
BO3 - Der Eisendrache
Mega GobbleGum
BO3 - Moon
Mega GobbleGum
BO3 - Der Eisendrache
Mega GobbleGum
BO3 - Origins
Mega GobbleGum
BO3 - Kino Der Toten
Mega GobbleGum
BO3 - Kino Der Toten
Mega GobbleGum
BO3 - Origins
Mega GobbleGum
BO3 - Gorod Krovi
Mega GobbleGum
BO3 - Verruckt
Mega GobbleGum
BO3 - Zetsubou No Shima
Mega GobbleGum

First Room (3)

BO3 - Kino Der Toten
Mega GobbleGum
BO3 - Zetsubou No Shima
Mega GobbleGum
BO3 - Origins
Mega GobbleGum

Flawless (1)

BO3 - The Giant
Classic GobbleGum Only

No Power (1)

BO3 - Kino Der Toten
Mega GobbleGum

30 Speedrun (1)

BO3 - Origins
Classic GobbleGum Only

50 Speedrun (1)

BO3 - Der Eisendrache
Classic GobbleGum Only

100 Speedrun (1)

BO3 - Der Eisendrache
Mega GobbleGum